Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων μαθητών σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμό και διαβάστε προσεκτικά το συνημμένο αρχείο που αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ